Copyrighted.com Registered & Protected  EWYF-AUCZ-AAR8-HLZT Bulgarians: 2016-12-18

Pages

Sunday, December 18, 2016

Родът Дуло ( Дуло клан)


От рода Дуло, наричан още и Дуло клан, произлизат ранните прабългарски владетели. Кланът Дуло е управляваща династия на хуно-българите[1][2][3][4][5][6][7] в множество държави в източна Европа: Стара Велика България (632 AD), Волжска България (до 13-ти век) и Дунавска България. Произходът на Дуло клан и прабългарите не се знаят с точност, има множество теории, но се счита, че са свързани с произхода и активността на хуните.[8] Някои изследователи посочват, че името Дуло е доста близко до името Туло[9], племенно подразделение на западните тюрки, но повечето историци считат тази връзка за спекулативна.[10]
Атила призхожда от българският род (клан) Дуло
Символа на рода Дуло


Голяма част от информацията за родът Дуло идва от Именникът на българските владетели[11] Първите две имена от именника, Авитохол и Ирник, се идентифицират почти единодушно от всики историци като Атила и неговият трети син Ернах въпреки, че не съществуват документи в подкрепа на тази идентификация.[12] [13] [14]

Кубрат (605 AD-665 AD), който според някои историци е първият исторически доказан представител на рода, най вероятно произхожда от племето Утигури. През 632 г. той обединява различните прабългарски племена ( утигури, кутригури, оногури и др), разбива аварите и основава Стара Велика България на територията на съвременна Украйна.[15] През втората половина на 7-ми век синовете на Кубрат разделят прабългарските племена и се разпръсват из Европа, от Волга до Везувий (Италия): Батбаян (Украйна), Котраг (Волжска България), Кубер (Македония), Аспарух (Дунавска България), и Алцек (Италия).[16]

Аспарух от рода Дуло основава Дунавска България през 681г., която впоследствие прераства в Първата Българска Империя. През 680г. той разбива 60 000 византийска армия подкрепяна от флот. За сравнение,същата византийска армия предната година побеждава арабите.

Тервел (700-721г.) от рода Дуло изиграва важна роля в историята на Европа когато през 717-718г. разбива арабите и спира тяхната обсада на Константинопол.

Севар(738-754) е последният владетел на България от рода Дуло. Според Дейвид Маршал Ланг той е последният владетел от родословието на Атила, прочутият вожд на хуните.[17] Негов наследник е Кормисош от рода Вокил.[18][19][20][21]

Етимология на името Дуло


Омелян Прицак свързва името Дуло името на управляващата хунну династия Tu-ko, (EMC d'uo'klo), като предполага, че името Вихтун от именика на българските ханове е самият хунну император Маодун.[22][23] Според друга хипотеза името Дуло е изопачена форма на името на самият Атила.[24]

Списък на владетелите от рода Дуло


Авитохол живя 300 години. Родът му Дуло, а годината му дилом твирем
Ирник живя 150 години. Родът му Дуло, а годината му дилом твирем.
Гостун, наместникът бидейки, 2 години. Родът му Ерми, а годината му докс твирем.
Курт 60 години държа. Родът му Дуло, а годината му шегор вечем.
Безмер 3 години. А родът на този Дуло, а годината му шегор вечем. 

Тези петима князе държаха князуването от другата страна на Дунава 515 години с обръснати глави И след това дойде на страната на Дунава Исперих княз. Същото и досега.

Исперих княз 61 години. Родът му Дуло, а годината му верени алем.
Тервел 21 години. Родът му Дуло, а неговата година теку читем.
(неизвестен княз) (Вероятно Кормесий) 28 години. Родът му Дуло, а годината му дван шехтем
Севар 15 години. Родът му Дуло, а годината му тох алтом.
Кормисош 17 години. Родът му Вокил, а годината му шегор твирем. Този княз измени рода Дулов, тоест Вихтун.
Винех 7 години. Родът му Укил, а годината му имен шегор алем.
Телец 3 години. Родът му Угаин, а годината му сомор алтем. И този заради друг.
Умор 40 дни. Родът му Укил, а [годината] му дилом тутом. [25]

References:


[1] The Huns, Rome and the Birth of Europe, 2013, Cambridge University Press, Hyun Jin Kim

[2] Early Mediaeval identity of the Bulgarians, Cafer Saatchi, page 3 : " The early Byzantine texts use the names of Huns, Bulgarians, Kutrigurs and Utrigurs as interchangeable terms. There the Bulgarians are represented as identical, they are a part of Huns or at least have something common with them. The khans Avtiochol and Irnik, listed in the Nominalia of the Bulgarian khans today are identified with Attila and Ernach."

[3] SOME REMARKS ON THE CHINESE "BULGAR", 2004, SANPING CHEN: page 8 :" In fact contemporary European sources kept equating the Bulgars with the Huns. At the very least, the Hun-Bulgar connection was much more tangible than the Hun-Xiongnu identification. "

[4] Steven Runciman, Book I: THE CHILDREN OF THE HUNS

[5] Byzantium: The Imperial Centuries, Romilly James, page 45 : " The Bulgarians seem to have been in origin Huns, who may well have formed part, and survived as a rump, of the hordes of Attila in the fifth century. ... the so called Onogur Bulgarians are found in large numbers somewhere between the Kuban and the Volga rivers..."

[6] The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Volume 4, Edward Gibbon, page 537: " And both Procopius and Agathias represent Kutrigurs and Utigurs as tribes of Huns. There can be no doubt Kutrigurs, Utigurs and Bulgars belong to the same race as the Huns of Attila and spoke tongues closely related, - were in fact Huns. They had all been under Attila's dominion"

[7] Encyclopedia of the Byzantine Empire Jennifer Lawler, " Utigurs - Hunnic tribe that lived on the east steppes of Don, related to the Bulgars", page 296

[8] The Tale of the Prophet Isaiah, Ivan Biliarsky, page 255 : " Who, after all, were Avitokhol and Irnik? Among historians, there is almost unanimity they were Attila, the ruler of the Huns, and his son Ernack."

[9] The Huns, Rome and the Birth of Europe, 2013, Cambridge University Press, Hyun Jin Kim, page 59

[10] Golden, Peter B. (2012), Oq and Oğur~Oğuz* (PDF), Turkish and Middle Eastern Studies, Rutgers University, pp. footnote 37

[11] Word and Power in Mediaeval Bulgaria, Ivan Biliarsky, page 218

[12] Otto J. Maenchen-Helfen, The world of the Huns, page 415: "Ernak has often been identified with Ирникъ in the Bulgarian Princes’ List."

[13] The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century, John Van Antwerp Fine, University of Michigan Press(2000), p. 66: "According to their traditions their ruling family, known as the house of Dulo, was descended from Attila the Hun. Though the scholars have advanced many theories, the origin and meaning of the name Dulo remain obscure."

[14] Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Volume 11, р. 228

[15] Nicephori Archiepiscopi Constantinopolitani Opuscula Historica, Carl G. De Boor (Editor)

[16] Steven Runciman, Book I: THE CHILDREN OF THE HUNS, стр. 21: "Thus the Bulgar family split up, and spread over Europe, from the Volga to the shadow of Vesuvius. It remains now only to consider the strongest branch of all, the only branch to survive the tempests of the centuries. Asperuch, less restless than his younger brothers, but more enterprising than his elders, moved along the Black Sea coast, across the great rivers of the Steppes, to the land of lagoons and marshes where the Danube joins the sea."

[17] The Bulgarians: from pagan times to the Ottoman conquest, David Marshall Lang, p. 49: "... and was the last of the great house of Dulo to occupy the throne, with him died out the lineage of Attila the Hun"

[18] A History of the Eastern Roman Empire, J. B. Bury, p 334[19] Transferred in Translation: Making a State in Early Medieval Bulgarian Genealogies, Antoaneta Granberg,University of Gothenburg

[20] Byzantium and Bulgaria, Panos Sophoulis 

[22] The Huns, Rome and the Birth of Europe, 2013, Cambridge University Press, Hyun Jin Kim, p. 59
[23] Teoderico e i Goti tra oriente e occidente, Antonio Carile